Procesi i prodhimit

原材料
拉丝
冷镦
光球

lëndë e parë

vizatimi i telit

Titulli i ftohtë

fotosfera

热处理
硬磨
分选
初研 精研

trajtimit të ngrohjes

Bluarje e vështirë

Renditja

Hulumtimi fillestar dhe kërkimi intensiv

清洗
光电
终检
包装

i pastër

fotoelektriciteti

Inspektimi përfundimtar

paketim